Ozon dringt bij inademing door tot in de kleinste luchtwegen en de longblaasjes en zorgt zo voor prikkeling van de slijmvliezen. De meest typische klachten van acute blootstelling aan ozon zijn een prikkelende ademhaling (hoesten) en irritatie van de ogen.

Ook kan men last krijgen van verergering van luchtwegklachten, irritatie van neus en keel, benauwdheid, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Het is nog onduidelijk of ozon de longen en de slijmvliezen blijvend kan beschadigen. Naarmate de ozonconcentraties stijgen, neemt de ernst van de effecten toe.

Kwetsbare groepen

De volgende groepen zijn gevoelig voor smog door ozon:

  • ouderen
  • kinderen
  • mensen die zich inspannen in de buitenlucht
  • mensen met ziekten aan de luchtwegen.

In de middag en vroege avond is de concentratie van ozon het hoogst. Mensen die gevoelig zijn voor ozonsmog kunnen klachten tegengaan door zich op deze tijdstippen niet in te spannen in de buitenlucht.

Ontstaan van smog door ozon

Smog door ozon ontstaat wanneer er veel stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen in de lucht zitten. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Verhoogde ozonniveaus komen alleen in het voorjaar en in de zomer voor, op zeer zonnige dagen met een zwakke zuidelijke of oostelijke wind.

In de herfst en de winter ontstaat er geen ozonsmog doordat de invloed van de zon dan kleiner is. Er is in Nederland enkele malen per jaar sprake van matige smog door ozon, ernstige ozonsmog komt zeer zelden voor.

Waarschuwing en alarmgrens

Wanneer uurgemiddelde ozonconcentraties hoger zijn dan van 180 microgram per kubieke meter lucht, is de luchtkwaliteit ‘slecht’. Als deze waarde overschreden dreigt te worden, kunnen gevoelige mensen klachten krijgen en waarschuwt het RIVM.

De luchtkwaliteit is ‘zeer slecht’ wanneer de concentraties drie uur lang hoger zijn dan 240 microgram per kubieke meter lucht. Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.