Prof.dr. Ana Maria de Roda Husman houdt vandaag bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Global changes en milieuoverdraagbare infectieziekten’ haar inaugurele rede ‘De mate van verandering’. De oratie vindt om 16.15 uur plaats in de aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

De leerstoel van de Roda Husman richt zich op het bepalen van de mate waarin wereldwijde veranderingen de volksgezondheidsrisico’s beïnvloeden door blootstelling aan milieuoverdraagbare pathogenen en op het evalueren van mogelijke maatregelen.

De Roda Husman: “Wij moeten ons beter voorbereiden op de invloed van wereldwijde veranderingen zoals klimaatveranderingen en antibioticaresistentie op de volksgezondheid.”
Er moet worden bepaald op welke manier wereldwijde veranderingen milieu overdraagbare infectieziekten beïnvloeden. Hierna kan pas gericht wetenschappelijk onderbouwd advies worden gegeven aan burgers, overheid en professionals.