Op 1 januari 2017 start het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat betekent dat het "oude" huidige bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker dit jaar stopt. Voor een optimaal verloop van nieuw naar oud is een draaiboek gemaakt in samenwerking met alle betrokken partijen.

Het draaiboek is voorgelegd aan de programmacommissie voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op het bevolkingsonderzoek, voor wat betreft de onderdelen die buiten het bevolkingsonderzoek vallen (waaronder indicatie) zijn deze voorgelegd aan de besturen van de betrokken beroepsverenigingen.