Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger dan de gemelde aantallen die het RIVM dagelijks publiceert. Het beeld dat de cijfers geven over de verdeling van sterfte naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en regio komt wel overeen. Dat blijkt uit een analyse van het RIVM en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) op basis van de monitoring sterftecijfers in Nederland. Dit maakt extra duidelijk hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de maatregelen blijven houden.

Normaal gesproken zijn er deze tijd van het jaar tussen de 2.694 en 3.002 sterfgevallen per week. De meest recente sterftecijfers in Nederland laten zien dat in de week van 26 maart tot en met 1 april 2020 in totaal 4.718 mensen zijn overleden. Dat betekent dat er naar schatting tussen de 1.716 en 2.024 meer personen zijn overleden dan verwacht in deze week. Dit aantal is ongeveer twee keer hoger dan de aan het RIVM gemelde sterfgevallen door COVID-19 in diezelfde week.

Niet alle mensen die in Nederland overlijden, zijn  getest op COVID-19. Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) - dus ongeacht de doodsoorzaak - onstaat een completer beeld van de situatie in Nederland.

Leeftijd, geslacht en regio

De sterfte was sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 54-64 jaar, 65-74 jaar en 75 jaar en ouder. Bijna tweederde van de overleden COVID-19-patiënten, die gemeld zijn aan het RIVM, zijn mannen. Dat er meer mannen overlijden, is ook in de totale sterftecijfers zichtbaar.

In bepaalde regio’s was de sterfte sterk verhoogd. Het gaat dan om de regio’s Zeeland / Noord-Brabant/ Limburg, Overijssel / Flevoland / Gelderland en Utrecht / Noord-Holland / Zuid-Holland. Ook in de cijfers van het CBS is te zien dat de sterfte in bijvoorbeeld Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland toeneemt.

Registratie doodsoorzaken

Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is, is nog niet duidelijk. Dat kan pas later uit de doodsoorzakenregistraties afgeleid worden.