Paarse enveloppe voor het bevolkingsonderzoek darmkanker

Begin 2014 is gestart met het gefaseerd invoeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Jaarlijks verschijnt een bijgewerkte versie van de factsheet darmkanker.

Hierin vindt u een overzicht met de belangrijkste informatie, feiten en cijfers met betrekking tot het bevolkings-onderzoek darmkanker. De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van het eerste jaar van het bevolkings-onderzoek.