Ondanks de Green Deal die de overheid en brancheorganisaties in 2017 sloten, daalde het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren in tuinen niet tussen 2014 en 2019. Dat blijkt uit een analyse van verkoopcijfers door het RIVM. Tuinbezitters gebruiken vooral steeds meer middelen tegen insecten. Tegen onkruid gebruikt men meer middelen op basis van organische zuren en minder op basis van glyfosaat.

Het Europese en Nederlandse beleid streeft naar vermindering van particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen in tuinen. De Green Deal streeft er naar dat particuliere tuinbezitters ziekten, plagen en onkruiden vooral aanpakken met gronddoek, schoffels en andere niet-chemische methoden en minder met bestrijdingsmiddelen. Particulieren blijken de laatste jaren juist meer bestrijdingsmiddelen in hun tuin te gebruiken.

 Stijging in plaats van daling

De stijging komt vooral doordat particulieren meer middelen tegen insecten gebruiken (verdubbeling tussen 2014 en 2019). Wat de toename veroorzaakt van de verkoop van insectenbestrijdingsmiddelen aan particulieren is niet duidelijk. Dit verdient nader onderzoek. De hoeveelheid (in liters) gebruikte middelen tegen onkruid bleef tussen 2014 en 2019 gelijk. Tegen onkruid gebruikt men overigens wel steeds meer bestrijdingsmiddelen op basis van organische zuren en minder op basis van glyfosaat. Twee van de vijf Nederlanders met een tuin gebruikt helemaal geen onkruidbestrijdingsmiddelen. Zij trekken het onkruid er met de hand uit of doen er niets tegen. Het aantal tuinbezitters dat onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt, is iets afgenomen. Maar zij gebruiken in plaats daarvan wel steeds meer azijn. Dit kan schadelijk zijn voor mens en milieu.

 Opties voor mogelijke maatregelen

Een eventuele actieve informatiecampagne kan zich het beste richten op tuincentra en bouwmarkten, omdat je daar de meeste consumenten bereikt. Verkoop van onkruidbestrijdingsmiddelen in discounters kan leiden tot impulsaankopen. Dit kan worden voorkomen door verkoop van bestrijdingsmiddelen in discounters terug te dringen.