‘Passie voor gezondheid'. Dat is het thema van het 11e Nederlands Congres Volksgezondheid op 3 en 4 april a.s. Het verwijst naar een positieve benadering van gezondheid, die zich niet slechts richt op het ontstaan van ziektes, maar ook op zoek gaat naar de oorsprong van gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Het RIVM heeft als medeorganisator een actieve bijdrage aan dit landelijke congres voor gezondheidsprofessionals uit beleid, onderzoek en praktijk. Het congres vindt plaats in de Reehorst in Ede.

Passie voor gezondheid

Tijdens het NCVGZ Nederlands Congres Volksgezondheid (Nederlands Congres Volksgezondheid) gaan betrokken organisaties en deelnemers met elkaar in gesprek over de positieve gezondheidsbenadering. Concreet gaat het om de mogelijkheden die mensen in hun sociale en fysieke omgeving hebben om hun gezondheid te bevorderen en te behouden. Denk bijvoorbeeld aan mentale veerkracht, zelfredzaamheid, een gezonde leefomgeving, participatie, eigen verantwoordelijkheid, innovatie en cocreatie.
Thema’s waar het RIVM zich mee bezig houdt en die goed aansluiten bij de positieve benadering van gezondheid zijn bijvoorbeeld gezond ouder worden, gezonde voeding en een groene omgeving.

Bijdragen RIVM

Vanuit het RIVM worden onder andere de volgende sessies, workshops en symposia (mede) georganiseerd:

Woensdag 3 april

Van kennis over burgers naar kennis van burgers: citizen science in de publieke gezondheid (mondelinge presentatie)

Donderdag 4 april

Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en respiratoire allergie (mondelinge presentatie)
Maatschappelijke baten van gezondheid en zorg (symposium)
De opbrengst van cohortstudies voor de volksgezondheid: 25 jaar Doetinchem Studie (symposium)
Kwaliteit van infectieziektebestrijding: voorbereiding, vroegopsporing en respons (symposium)
Gezondheid en de maatschappelijke participatie van ouderen in Nederland (symposium)

Meer informatie

Informatie over het programma, de workshops, de deelnemende organisaties en de procedure voor aanmelding en het indienen van samenvattingen is te vinden op de website van het NCVGZ.

Volg alles over het congres op Twitter via #ncvgz2013