Eind november meldden een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en een ziekenhuis een patiënt met een infectie met een influenzavirus. Tijdens een behandeling voor een andere aandoening ontwikkelde de patiënt griepklachten (koorts, hoofdpijn). Uit laboratoriumonderzoek bleek het om varkensinfluenza A (H1N1)v-virus te gaan. Er zijn geen andere meldingen binnengekomen. Deze infectie is bij de WHO World Health Organization (World Health Organization) en ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) gemeld.

Tijdens de ziekenhuisopname is de patiënt meerdere keren getest voor Influenza A-virus. Na typering in het laboratorium bleek het te gaan om een varkensgriepvirus. Dit virus is de afgelopen jaren aangetoond in varkens in verschillende Europese landen. De patiënt is volledig hersteld.

Uit brononderzoek blijkt dat de patiënt geen direct contact heeft gehad met varkens of andere dieren. Er wordt nu verder onderzocht of er onder de contacten van de patiënt, in en buiten het ziekenhuis, blootstelling aan varkens is geweest. De klachten bij varkensgriep kunnen voorkomen zijn gelijk aan die bij de gewone griep: koorts, hoofdpijn, koude rillingen, klachten van de bovenste luchtwegen. Infecties met dit soort virussen worden heel soms vastgesteld. Er zijn onder mensen geen uitbraken bekend die door dit virus zijn veroorzaakt.