Screeningsorganisaties hebben een verantwoordelijkheid in het opleiden van screeners.

Hieronder valt ook het toetsen of screeners blijven voldoen aan de kwaliteitseisen. Wanneer een screener de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen, wordt zij geautoriseerd door de screeningsorganisatie. Na een periode van drie jaar (was vijf jaar) dient de screeningsorganisatie na te gaan of de screener nog steeds aan de kwaliteitseisen voldoet en zo ja, de screener te herautoriseren. De programmacommissie van de neonatale hielprikscreening heeft in december 2016 geadviseerd dat per 2017 de periode tot herautorisatie verkort wordt en het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) heeft dit advies overgenomen.