Overheden zoeken antwoord op nieuwe vraagstukken bij het maken van bodembeleid. Zo wordt de ondergrond steeds intensiever benut en heeft bodem een belangrijke functie bij het opvangen van klimaatverandering. Overheden kunnen bij het vernieuwen van bodembeleid van elkaars projecten leren door gebruik te maken van nieuwe informatie op de website bodemambities.nl/pilots.

Het wordt steeds drukker in de Nederlandse bodem. Hierdoor is er niet overal genoeg plaats voor kabels, leidingen, voorzieningen voor waterberging en andere vormen van bodemgebruik. Klimaatverandering maakt het nodig dat overheden hun bodembeleid goed afstemmen met waterplannen en besluiten over de inrichting van steden en dorpen.

Vernieuwing van bodembeleid

Steeds meer overheden nemen het initiatief om via pilotprojecten te zoeken naar oplossingen. Op bodemambities.nl/pilots staat nu informatie staat over 170 projecten waarbinnen is gewerkt aan vernieuwing van bodembeleid. De projecten zijn eenvoudig terug te vinden via een zoekmachine of via een klik op een plek op de landkaart van Nederland.

Voorbeelden van deze projecten zijn: Impuls Lokaal Bodembeheer, Investeringsbudget Landelijke Gebied, Showcases van Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem.

Toekomst

De informatie over de pilotprojecten stelt RIVM samen met Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (WVL Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving)) beschikbaar. In de toekomst zal de website verder worden uitgebreid met nieuwe projecten en worden de huidige gegevens geactualiseerd.