De pilotversie van de Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven (voorheen Hygiënerichtlijnen voor Seksinrichtingen) staat vanaf deze week online. De pilotversie is tot en met half augustus 2013 open voor commentaar. Eventuele opmerkingen of aanvullingen op deze pilotversie kunt u mailen naar info@lchv.nl. In het najaar zal de definitieve versie van deze hygiënerichtlijn op onze website worden geplaatst.

Zoals we al eerder hebben aangekondigd, is het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) bezig om het taalniveau en de opzet van al zijn richtlijnen aan te passen. Dit om beter aan te sluiten bij de doelgroepen en hen nog meer te motiveren hygiënische keuzes te maken. De Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven is de eerste richtlijn die we in dit nieuwe jasje hebben gestoken! In de nieuwe richtlijn is onder andere een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de doelgroepen. De hoofddoelgroep zijn exploitanten en eigenaren van Seksbedrijven; informatie voor de sekswerkers is toegevoegd als bijlage. Een andere belangrijke wijziging betreft het desinfectiebeleid. In het kort komt het erop neer dat er voortaan alleen middelen mogen worden gebruikt die een toelating hebben van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides)). Het Ctgb beoordeelt middelen op grond van in de wet verankerde criteria.
 
Voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-medewerkers wordt maandag 27 mei een studiedag gfehouden in het kader van inspectie en advisering op het gebied van hygiëne bij seksbedrijven.