Arts onderzoekt een baby

Het RIVM heeft uit voorzorg besloten een partij pneumokokkenvaccin voorlopig niet meer te gebruiken voor het Rijksvaccinatieprogramma. De fabrikant van het vaccin verzocht om de partij terzijde te zetten in afwachting van lopend onderzoek naar drie recente sterfgevallen na vaccinatie. Het betreft hier een voorzorgsmaatregel. De doodsoorzaak is nog niet bekend en wordt op dit moment grondig onderzocht.

Elk jaar krijgt het RIVM 5 tot 10 meldingen van kinderen die zijn overleden na een vaccinatie. De meldingen worden altijd goed onderzocht op een oorzakelijk verband met vaccinatie. Met de melding van de drie kinderen is het aantal meldingen van overlijden na vaccinatie dit jaar niet hoger dan voorgaande jaren. De partij pneumokokkenvaccin is uit voorzorg ‘on hold’ gezet, omdat in dit geval drie in een korte tijd na elkaar overleden. 

Kinderen krijgen de vaccinatie binnen het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden. De overleden kinderen varieerden in leeftijd van 3 tot 6 maanden. Zij stierven 1,5 dag, 3 dagen en 11 dagen na vaccinatie. Bij het onderzoek naar de doodsoorzaak zijn zowel het RIVM als externe deskundigen en de Nederlandse en Europese registratieautoriteiten betrokken.

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma hebben ruim 10.000 kinderen een vaccinatie met het bewuste partijnummer gekregen. Het precieze aantal is nog niet bekend, maar dit kan maximaal 11.000 worden. De bewuste partij pneumokokkenvaccin werd gebruikt vanaf ongeveer 4 september tot en met 3 november. Buiten het Rijksvaccinatieprogramma is deze partij niet gebruikt.

Aangezien de doodsoorzaak nog niet bekend is, kan nog niets worden gezegd over een eventueel verband met de vaccinatie. Er zijn verder geen specifieke symptomen na vaccinatie te noemen die een overlijden voorspellen. Na een vaccinatie kunnen altijd bijwerkingen optreden, zoals minder drinken, meer slapen, koorts, huilen of hangerigheid. Of de plek waar geprikt is doet pijn. Deze symptomen zijn geen reden voor ongerustheid. In het algemeen treden deze verschijnselen op binnen 24 uur na de vaccinaties en verdwijnen ook weer binnen 1-2 dagen.

De pneumokokkenvaccinatie in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma wordt voortgezet met een andere partij pneumokokkenvaccin.