Op dinsdag 17 april 2018 organiseert het RIVM een PNS Pre - en neonatale screeningen (Pre - en neonatale screeningen)-congres over recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de pre- en neonatale screeningen. Het congres vindt plaats in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Het congresthema is dit jaar "Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma's". Binnen de pre- en neonatale screeningsprogramma's worden grenzen verkend, vastgesteld en verlegd. Dit hangt nauw samen met het onderzoeksveld, de meest recente ontwikkelingen en mogelijkheden voor innovaties. Wij willen graag samen met u verkennen of er grenzen (moeten) zijn in innovatie en welke ethische grenzen in beeld komen door nieuwe ontwikkelingen, om te bespreken wat deze grenzen betekenen voor de pre- en neonatale screeningsprogramma's. Ook nemen we letterlijk een kijkje over de grens om te zien hoe deze screeningen in het buitenland georganiseerd wordt.

Wilt u meedenken en discussiëren? Meld u dan snel aan!
Meer informatie over het programma, de sprekers, subsessies en een link naar het registratieformulier vindt u op www.rivm.nl/PNS-congres2018.