In de overeenkomsten tussen screeningsorganisaties en coloscopiecentra is afgesproken dat het RIVM jaarlijks samen met betrokken partijen beoordeelt of de kwaliteitseisen van het bevolkingsonderzoek nog actueel zijn.

Eventuele wijzigingen in deze eisen worden besproken in de betreffende werkgroepen en vervolgens voor advies voorgelegd aan de Programmacommissie Bevolkingsonderzoek Darmkanker. Gepland is dat de kwaliteitseisen in oktober van dit jaar worden besproken en vastgesteld. Daarna worden eventuele wijzigingen via de website van het RIVM en via de regionale screeningsorganisaties bekend gemaakt. Zodat tijdig duidelijk is welke kwaliteitseisen in 2015 gelden voor het bevolkingsonderzoek. Dit is dus een jaarlijks terugkerend proces.