Jaarlijks geeft het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) opdracht voor de monitor van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie(PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)) om de kwaliteit van het programma te bewaken.

TNO heeft de monitor recentelijk opgeleverd. In deze monitor worden de belangrijkste resultaten beschreven van het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) voor 2016 in vergelijking met voorgaande jaren. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een bloedafnamedatum van het eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2016. Vervolgstappen later in de zwangerschap zijn deels in 2017 uitgevoerd.

Het RIVM/CvB Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) regisseert namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het bevolkingsonderzoek PSIE. Een werkgroep met onder andere vertegenwoordigers van de betrokken beroepsgroepen was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze procesmonitor.

Een belangrijk aandachtspunt is nog steeds de tijdige toediening van antenataal anti-D bij RhD Rhesus (D) (Rhesus (D))-negatieve zwangeren. Tijdige toediening is belangrijk om te zorgen dat de zwangere optimaal beschermd is tegen RhD-immunisatie in de periode voor en tijdens de bevalling. Het percentage zwangeren met een tijdige toediening, in week 30 of 31 van de zwangerschap, is 65%. Bij 30% wordt het antenatale anti-D te vroeg, al in week 27-29, toegediend. Te vroege toediening is niet wenselijk omdat anti-D geleidelijk door het lichaam wordt afgebroken, waardoor de bescherming rondom de bevalling onvoldoende kan zijn.

De PDF Portable Document Format (Portable Document Format) van de procesmonitor is te vinden op de website: www.rivm.nl/procesmonitor-psie