Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ( NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))) heeft een beveiligde website ontwikkeld waarmee bedrijven informatie van gevaarlijke producten eenvoudig kunnen aanleveren. Bedrijven die gevaarlijke producten in Nederland op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om informatie over deze producten bij het NVIC te notificeren. Het gaat onder andere om informatie over de samenstelling en de toxicologische eigenschappen van de producten.

Bedrijven die gevaarlijke producten in Nederland op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om informatie over deze producten bij het NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht)) aan te leveren. Het gaat onder andere om informatie over de samenstelling en de toxicologische eigenschappen van de producten. Over het formaat van de productinformatie en de op te geven samenstelling zijn in recent overleg met enkele Nederlandse branche organisaties nadere richtlijnen opgesteld. In de ‘Warenwetregeling elektronische productnotificatie’ (Staatscourant Nr. 15507 van 15 oktober 2009) zijn de nieuwe afspraken wettelijk vastgelegd.

Productinformatie kan worden aangeleverd via de website.