In het project ‘Boeren en Buren’ hebben 4 boeren en 26 omwonenden uit Venray van 2019 tot 2020 samen luchtkwaliteit gemeten. Het RIVM heeft dit project begeleid en leverde deskundigheid op het gebied van meten en luchtkwaliteit. Ook onderzocht het RIVM of samen meten het onderling vertrouwen kan vergroten.  Het RIVM heeft de belangrijkste resultaten en succesfactoren beschreven in een factsheet.  Met deze geleerde lessen krijgen initiatiefnemers, projectleiders, procesbegeleiders en medewerkers handvatten om met tegengestelde belangen om te gaan. 

Succesfactoren 

De belangrijkste succesfactoren om samen luchtkwaliteit te meten in landelijk gebied zijn samenwerking, de inzet van onafhankelijke partijen en een lerende houding. Het is belangrijk om regelmatig bij elkaar te komen, duidelijk de verschillende belangen te bespreken en werkafspraken te maken. Ook de inzet van een onafhankelijke partij is bij tegengestelde belangen essentieel. Dit geldt zowel voor de projectleider, de  meetdeskundigen en een facilitator. 
Tot slot is een lerende houding belangrijk. Het is belangrijk om duidelijk aan te geven wat deelnemers technisch mogen verwachten. Meetresultaten geven geen simpele uitslag van goed of  fout. Daarom is het voor het gesprek over oplossingen belangrijk ook andere criteria te betrekken. 

Resultaten

De belangrijkste resultaten zijn, in het kort, dat dit project voor deelnemers meer inzicht geeft in de concentraties van fijnstof, stikstofdioxide en  ammoniak in de lucht. De samenwerking in een project leidt tot meer begrip voor de situatie van de ander. Het onderlinge vertrouwen tussen boeren en hun buren is door het samen meten niet verbeterd. 

Meer informatie over de resultaten van het onderzoek staat op de website Boeren en Buren.