voorblad proefschrift Jenny Deng

Kwantitatieve microbiologische risicoschatting (QMRA Quantitative microbial risk assessment (Quantitative microbial risk assessment)) is een bronattributie-methode om het relatieve belang van verschillende bronnen van infectie in te schatten. Deze methode is gebruikt om de relatieve bijdrage van verschillende vleesproducten en grond aan Toxoplasma gondii-infecties in Nederland en China in te schatten. Huifang Deng promoveert vandaag bij de Universiteit Utrecht op dit onderzoek wat ze bij het RIVM heeft uitgevoerd.

De grootste bijdrage aan de voorspelde infecties via vlees werd in Nederland toegeschreven aan een rauw bewerkt rundvleesproduct. Deng heeft ook een aangepast QMRA-model gebruikt om schattingen van infecties te maken voor het vasteland van China met andere consumptiegewoonten. In China bleek varkensvlees het meest van belang. Dit komt bijvoorbeeld door verschillen in het voorkomen van T. gondii-infectie bij de verschillende diersoorten en door verschillen in consumptie en bereiding.

De resultaten van het ontwikkelde model voor T. gondii-infecties via blootstelling aan oöcysten uit grondmonsters laten zien dat deze route mogelijk belangrijker is dan blootstelling via vlees. Echter wanneer de resultaten werden vergeleken met andere gegevens over infecties in de bevolking, gaven beide QMRA-modellen een overschatting van het totaal aantal infecties. De QMRA-modellen moeten regelmatig bijgewerkt worden als nieuwe of ontbrekende data beschikbaar komen.
De bevindingen in dit proefschrift bieden ondersteuning bij het maken van wetenschappelijk gefundeerde besluiten over interventiemaatregelen om de ziektelast van  toxoplasmose te reduceren.

Toxoplasma gondii is een parasiet die wereldwijd voorkomt en vrijwel alle warmbloedige dieren kan infecteren. Toxoplasmose behoort tot de top 3 voedseloverdraagbare ziekten met de hoogste ziektelast zowel in Nederland als in Europa.