Linda Douma promoveert vrijdag 6 december aan de Vrije Universiteit op haar onderzoek naar publieke opinie en individuele besluitvorming over het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het onderzoek was een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vrije Universiteit (VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam)). Douma was van 1 maart 2014 tot 1 februari 2019 werkzaam bij het RIVM, centrum Voeding, Preventie en Zorg en bij VUmc op de afdeling Sociale Geneeskunde. Douma heeft onderzocht hoe mensen denken over het bevolkingsonderzoek en hoe zij de beslissing nemen om er wel of niet aan mee te doen.

Douma’s onderzoek laat zien dat mensen basisinformatie willen bij het nemen van hun beslissing . De exacte behoefte en het gebruik van informatie is per persoon/groepen personen verschillend. Ook blijkt dat er meer meespeelt dan alleen informatie, zoals het gevoel van mensen en hun ervaringen, hun doelen en waarden. Douma’s onderzoek kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van voorlichting over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De voorlichting kan mensen ondersteunen bij het nemen van hun beslissing.


Bevolkingsonderzoeken bieden op populatieniveau gezondheidswinst. Op individueel niveau echter, hebben bevolkingsonderzoeken voor- en nadelen, die mensen verschillend kunnen wegen. En deelname heeft niet voor iedereen zin. Zo kunnen mensen onterecht gerustgesteld worden of juist onterecht ongerust gemaakt worden. Het blijft altijd een individuele keus om wel of niet deel te nemen aan een bevolkingsonderzoek.


Het RIVM probeert om in de voorlichting over de bevolkingsonderzoeken de voor- en nadelen van deelname zo goed mogelijk uit te leggen. Voor elk bevolkingsonderzoek is er een programmacommissie samengesteld uit belanghebbenden, zoals beroepsgroepen en patiëntenverenigingen. De programmacommissie adviseert het RIVM onder meer over de voorlichting. De voorlichtingsmaterialen worden elk jaar geactualiseerd. Bij de actualisatie worden resultaten van onderzoeken, zoals die van Linda Douma, betrokken. Ook signalen en suggesties van publiek en critici gebruiken we om de informatie duidelijk en evenwichtig weer te geven. Het RIVM blijft zich inzetten om de voorlichting te verbeteren om daarmee mensen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun beslissing.