“Uit onderzoek blijkt dat gezonde leefstijl op school pas echt effectief is als je het vanuit het schoolbeleid op allerlei terreinen toepast.” Dat benadrukt de voorzitter van de VO-Raad, Paul Rosemöller in de nieuwe film Gezonde School voor het voortgezet onderwijs. Het is de derde film die het RIVM Centrum Gezond Leven met partners heeft gemaakt om Gezonde School te promoten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)).

De film laat zien hoe het Aloysius College in Den Haag werkt aan gezondheid op school. Werken aan gezondheid op school loont: gezonde leerlingen presteren beter en verzuimen minder. De rector, de sportcoördinator en de leerlingen zelf vertellen in de film over hun ervaringen.

Het RIVM hoopt dat de film middelbare scholen enthousiast maakt om ook met Gezonde School aan de slag te gaan. Vanaf september 2014 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs een vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet Gezonde School kunnen scholen laten zien dat zij extra aandacht besteden aan gezondheid op school. De lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kan helpen bij het kiezen en uitvoeren van Gezonde School activiteiten.