RIVM onderzoeker Peter Theunissen is vrijdag 1 maart 2013 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht. Hij heeft een concept voor een nieuwe proefdiervrije test ontwikkeld. Met embryonale stamcellen van muizen kunnen daarmee de effecten van stoffen op de vorming van zenuwcellen gemeten worden.

Om geboorteafwijkingen door giftigheid van stoffen te voorkomen, verplicht de huidige internationale wetgeving fabrikanten om stoffen en medicijnen te testen op mogelijke giftige effecten op de ontwikkeling van de ongeboren vrucht. Deze bepaling van de toxiciteit van een stof wordt uitgevoerd op proefdieren.

Omdat het gebruik van proefdieren ethisch ongewenst is, is het belangrijk om nieuwe alternatieve testsystemen te ontwikkelen waarbij minder of zelfs géén proefdieren gebruikt hoeven te worden. Daarnaast zijn de huidige testen te arbeidsintensief om voorspellingen te kunnen doen over de giftigheid van een groot aantal stoffen in een korte tijd. De nieuwe testen geven bovendien meer inzicht in de mechanismen van schadelijkheid van stoffen. Dat draagt bij aan een beter geïnformeerde risicoschatting voor de mens. De nieuwe test kan op termijn een (gedeeltelijke) vervanging van proefdieronderzoek betekenen.

Het onderzoek is uitgevoerd bij het RIVM. Het is mogelijk gemaakt door Technologiestichting STW

Naar het persbericht van de Universiteit Maastricht