Hoofdingang RIVM

Het RIVM bereidt zich samen met gemeente en politie voor op de door boeren aangekondigde protestdag.  Samen zorgen we er voor dat belangrijke werkzaamheden van het RIVM gewoon door kunnen gaan, wanneer het terrein in Bilthoven slecht bereikbaar is. Het protest vindt daarom elders in gemeente De Bilt plaats. Een deel van medewerkers van het RIVM is gevraagd om thuis te werken. Anderen werken door aan de belangrijke processen.  

De rol van het RIVM is die van onafhankelijk wetenschappelijk instituut, en dat blijft leidend. Er is al veel aandacht geweest voor de manier waarop het RIVM stikstof meet en berekent. Vragen zijn beantwoord en het RIVM – en ook deskundigen buiten het RIVM  – blijven bij het standpunt dat de methode robuust en wetenschappelijk verantwoord is. 

Cruciale werkzaamheden 

Het RIVM doet veel meer dan alleen het meten en berekenen van de effecten van stikstofuitstoot. Zo is het instituut van cruciaal belang bij de uitbraak van infectieziekten, levert het vaccins wanneer iemand vergiftigd is en analyseert het bloed van pasgeborenen op ernstige ziekten. Ook wordt het RIVM ingezet bij rampen waarbij giftige stoffen of straling vrijkomt. Hierbij zijn mensenlevens in het geding. In verband hiermee is het RIVM blij dat de organisatie het protest heeft verplaatst naar een locatie buiten Bilthoven.