Psychische ongezondheid bij Syrische statushouders hangt niet alleen samen met slechte ervaringen tijdens hun vlucht. Ook financiële problemen, ervaren discriminatie en vaak verhuizen tussen opvanglocaties in Nederland spelen een rol. Dat blijkt uit onderzoek van het SCP, WODC, RIVM en CBS.

Uit eerder onderzoek  bleek al dat vier op de tien Syriërs psychisch ongezond zijn. Ze zijn bijvoorbeeld vaak somber, neerslachtig of erg zenuwachtig. Dit vervolgonderzoek keek naar Syriërs van 15 jaar en ouder, die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een (tijdelijke) verblijfsstatus hebben gekregen. Het RIVM keek daarbij naar het onderdeel over de psychische gezondheid en zorggebruik.

Ervaringen vlucht

Slechte ervaringen tijdens de vlucht zijn sterk van invloed op psychische ongezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om financieel bedrog, beroving, seksueel geweld, mishandeling, schipbreuk of kidnapping. Hoewel de vluchtelingen in Nederland veilig zijn voor oorlogsgeweld, lopen ze ook hier tegen problemen aan.

Problemen in Nederland

Financiële problemen ontstaan doordat de meeste Syriërs nog in de bijstand zitten en bovendien vaak schulden hebben gemaakt om te kunnen vluchten. Ook zijn ze soms nog financieel verantwoordelijk voor achtergebleven familieleden. Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn moeite hebben met Nederlands, weinig sociale contacten met autochtone Nederlanders en ervaren discriminatie.

Het aantal verhuizingen tussen opvanglocaties blijkt voor Syrische mannen van invloed op hun psychische gezondheid. Mannen die meer dan vier keer verhuisden hebben vaker psychische problemen dan mannen die minder dan twee keer verhuisden.

Gebruik GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)

Ook maken Syrische statushouders weinig gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. Slechts 8 procent van de Syriërs heeft contact (gehad) met een psychiater of psycholoog. Van de psychisch ongezonde Syriërs was dit maar 13%.