41% van de Syrische statushouders in Nederland is psychisch ongezond. Ze zijn bijvoorbeeld vaak zenuwachtig, somber en neerslachtig. Onder de algemene bevolking in Nederland ligt het percentage mensen dat psychisch ongezond is rond de 13%. Syrische statushouders maken echter minder gebruik van geestelijke gezondheidszorg dan de algemene bevolking. Dit blijkt uit een analyse van het RIVM als onderdeel van de studie ‘Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland’ van het SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau), WODC, RIVM en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

De lichamelijke gezondheid van jonge Syriërs is ongeveer gelijk aan die van jonge Nederlanders in het algemeen. Op middelbare leeftijd zijn de Syriërs duidelijk minder gezond dan leeftijdgenoten in de algemene bevolking. Overgewicht (oplopend van 26% bij de jongeren tot 75% van de 45-plussers) komt veel voor. Ook roken veel Syrische mannen (63%). 

Verreweg de meeste (94%) statushouders zijn ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Vergeleken met de algemene bevolking van Nederland maken de Syriërs meer gebruik van huisartsen- en specialistenzorg. Dit past bij hun minder goede gezondheid. Syrische jongeren gaan echter minder vaak naar de tandarts dan hun leeftijdgenoten in de algemene bevolking.