In het septembernummer van het tijdschrift Brand& Brandweer gaat Rick Tax, projectcoordinator van het Nationaal Meetnet Radiactiviteit, in op de samenwerking tussen het RIVM en de brandweer bij onder andere stralingsongevallen.

Nederland is niet vrij van risico’s op het gebied van radiologische of nucleaire incidenten en dus moeten de landelijke overheid en de veiligheidsregio’s alert zijn op dit type zeldzame gevaren. daarom organiseert het RIVM op 30 oktober een kennisbijeenkomst voor Adviseurs gevaarlijke Stoffen (AgS’s) van de brandweer. de bijeenkomst staat in het teken van de belangrijke samenwerking tussen de brandweerexperts en het RIVM, de functie en meerwaarde van het nationaal Meetnet Radioactiviteit (nMR) en het handelingsperspectief bij melding van een verhoogd stralingsniveau.

Verder lezen?

Download het hele artikel in de rechterkolom.