De European Chemicals Agency ( ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)) nodigt uit om alternatieven in te dienen voor DEHP diethylhexylftalaat (diethylhexylftalaat), de eerste stof waarvoor autorisatie is aangevraagd bij de ECHA in het kader van REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).

Lees hier meer (in het Engels).