Vandaag presenteert het RIVM de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksprogramma ‘Emerging Zoonoses’ dat het RIVM coördineert op verzoek van het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Tevens is het bijbehorende rapport ‘Emerging zoonoses: early warning and surveillance in the Netherlands’ aangeboden aan minister Verburg van Landbouw.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.