De REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals ) Helpdesk van het RIVM organiseert samen met de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie)) en het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP verbond van Handelaren in Chemische Producten (verbond van Handelaren in Chemische Producten)) in november trainingsdagen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) om bedrijven te helpen hun REACH-registratie op orde te krijgen. De REACH-registratiedeadline van 31 mei 2018 komt steeds dichterbij. Voor bedrijven is het belangrijk hun registratie tijdig voor te bereiden.

De registratiedeadline is juist belangrijk voor het midden- en kleinbedrijf omdat het vooral gaat om 'kleinere’ tonnages. mkbbedrijven zijn vaak kleinschalige ondernemingen met weinig expertise over regelgeving, kostenaspecten van de registratie en het registratieproces is complex. Daarom moeten mkb-bedrijven op tijd beginnen met de voorbereiding van hun registratie. Want het samenstellen van een goed registratiedossier vraagt om een goede planning, voorbereiding en samenwerking. Het voldoen aan alle REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals )-verplichtingen is voor mkb-bedrijven die werken met bepaalde stoffen een wettelijke verplichting. Halen zij deze deadline niet, levert dit hen een boete op en mogen zij hun stof niet meer op de markt brengen.

Trainingsdagen REACH-registratie

Om bedrijven bij het registratieproces te helpen, organiseert de REACH Helpdesk samen met de VNCI Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) en de VHCP verbond van Handelaren in Chemische Producten (verbond van Handelaren in Chemische Producten) drie trainingsdagen. In elke trainingsdag staat een specifiek onderdeel van de REACH-registratie centraal. Door helder en toegankelijk op REACH-onderdelen als stofidentificatie en waiving, SIEF informatie-uitwisselings forum (informatie-uitwisselings forum) (Substance Information Exchange Forum) en datasharing, IUCLID International Uniform Chemical Information Database (International Uniform Chemical Information Database) (International Uniform Chemical Information Database), REACH-IT, voorbereiding van en communicatie over de registratie in te gaan, helpt de REACH Helpdesk mkb-bedrijven op weg met de juiste handvaten om de REACH-deadline te halen.

Meer informatie en aanmelding

De bijeenkomsten vinden op 6 november (aanmelding tot 30 oktober), 13 november (aanmelding tot 6 november) en 27 november (aanmelding tot 20 november) plaats in Bilthoven en Den Haag. Op REACH Helpdesk staat een aanmeldformulier en meer informatie over het programma.