De REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) Helpdesk van het RIVM organiseert samen met de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie)) en het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP verbond van Handelaren in Chemische Producten (verbond van Handelaren in Chemische Producten)) in november trainingsdagen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) om bedrijven te helpen hun REACH-registratie op orde te krijgen. De REACH-registratiedeadline van 31 mei 2018 komt steeds dichterbij. Voor bedrijven is het belangrijk hun registratie tijdig voor te bereiden.