De registratiedeadline REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) 2018 komt steeds dichterbij. Tegelijkertijd zijn er nog steeds veel vragen bij vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB midden- en kleinbedrijf (midden- en kleinbedrijf)). Tijd om de REACH-Helpdesk-site geheel te vernieuwen om zo meer tegemoet te komen aan de behoeften van ondernemers.

De letters van REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) staan voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en (restrictie van) CHemische stoffen. REACH is een verordening en zorgt ervoor dat er meer bekend wordt over chemische stoffen en eist dat die chemische stoffen veilig worden gebruikt. Bedrijven die chemische stoffen produceren of importeren in volumes tussen 1 en 10 ton per jaar, moeten deze registreren voor 31 mei 2018 om te voldoen aan REACH.

Beter, overzichtelijker en makkelijker

De REACH-Helpdesk geeft informatie en advies over de verantwoordelijkheden die de REACH-verordening met zich meebrengt. Niet alleen vinden ondernemers voortaan meer informatie op de vernieuwde website, de informatie is ook beter en overzichtelijker. Zo vinden ondernemers eerder hun weg in de REACH-wetgeving en is het makkelijker om aan de verplichte deadline te voldoen.

Midden in de maatschappij: toegespitste informatie

In een brainstormsessie met ondernemers op 16 december kijken wij waar zij behoefte aan hebben en hoe wij daar als helpdesk in kunnen voorzien. Zo kunnen we ons vernieuwde informatieaanbod toespitsen op de behoeften van ondernemers. Ook houden wij in 2015 op het RIVM maandelijkse spreekuren waarin wij vragen van ondernemers beantwoorden. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.