De Europese chemische stoffenwetgeving REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) kan voordelen bieden aan bedrijven die bio-based stoffen maken of importeren. Bio-based stoffen hoeven minder vaak geregistreerd te worden bij het Europees chemicaliënagentschap ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency). Bovendien krijgt de bio-based industrie kansen om veilige en duurzame alternatieven op de markt te brengen doordat steeds meer risicovolle stoffen verboden worden. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

De REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) wetgeving heeft als doel om veilig gebruik van chemicaliën in de EU Europese Unie (Europese Unie) te reguleren. Bedrijven zijn verplicht om chemische stoffen die zij maken of importeren in grotere hoeveelheden dan één ton per jaar te registreren bij ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency).

In de bio-based economy worden allerlei soorten biomassa (zoals algen en landbouwafval) als hernieuwbare grondstof gebruikt voor het maken van chemicaliën en energie. Deze biomassa dient als alternatief voor fossiele grondstoffen. Het vervangen van fossiele grondstoffen is nodig doordat fossiele grondstoffen opraken, om klimaat verandering tegen te gaan en om onafhankelijker te kunnen zijn van politiek labiele regio’s.

Ondanks de kansen zien veel bio-based bedrijven REACH nog als een belemmering. Dit komt doordat de wetgeving complex is en de bio-based bedrijven er relatief onbekend mee zijn. Bovendien is de wetgeving nog niet optimaal ingericht om de vervanging van risicovolle stoffen door veilige en duurzame alternatieven te stimuleren.

Via de website Chemische stoffen goed geregeld geeft het RIVM voorlichting aan bedrijven over REACH. Het RIVM analyseerde de vragen die bij deze helpdesk over bio-based stoffen binnenkwamen. Daarnaast bestudeert het RIVM de REACH wetgeving om na te gaan hoe deze zich verhoudt tot de bio-based chemische sector.