Het RIVM staat voor onafhankelijkheid, wetenschappelijke kwaliteit en integriteit. Deze waarden werden op 21 oktober 2014 onterecht ter discussie gesteld tijdens een uitzending over PX-10 van het televisieprogramma Dossier EenVandaag.

Het RIVM betreurt het dat het niet vanaf het begin betrokken is geweest bij de voorbereiding van een uitzending waar harde kritiek geuit wordt op een onderzoek van het RIVM. De inhoud van het RIVM onderzoek heeft naar onze mening geen zorgvuldige plaats gehad in de uitzending. Hierdoor voelen wij ons niet in de gelegenheid gesteld om op een correcte manier in de uitzending te hebben kunnen reageren. Het RIVM heeft slechts een schriftelijke reactie kunnen aanleveren, die is gepubliceerd op de website van Dossier Eenvandaag.

Het RIVM onderschrijft de KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)-code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling en past deze code toe. Dit houdt onder andere in dat geen invalshoeken worden uitgesloten. Het RIVM treedt daarom actief in overleg met partijen die kritiek hebben op ons onderzoek en entameert zo nodig contra-expertise indien er mogelijk nieuwe inzichten zijn. Dat hoort bij integere wetenschapsbeoefening. In de betreffende uitzending is geen nieuwe informatie naar voren gekomen. In lijn met de door het RIVM gehanteerde zorgvuldigheidseisen, bereiden wij in vervolg op de uitzending een inhoudelijk gesprek voor over PX-10 met de kritische onderzoeker en andere experts.