Vanaf 2020 wordt in heel Zuidoost-Brabant de luchtkwaliteit gemeten met een regionaal meetnet. Het doel daarvan is om inzicht te krijgen in de concentratie en bronnen van luchtvervuiling. Het RIVM en andere samenwerkingspartners hebben hiervoor op 18 december een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het meetnet bestaat uit meetkasten met daarin sensorsystemen. Het RIVM doet onderzoek naar de ijking van de metingen die de sensorsystemen doen. Met als doel de meetresultaten zo betrouwbaar mogelijk te krijgen. Als de metingen goed genoeg blijken te zijn, publiceert het RIVM resultaten op het Samen Meten Dataportaal.

De afgelopen jaren zijn al 50 meetkasten in Eindhoven geplaatst. Daarmee worden concentraties stikstofdioxide en fijnstof gemeten. Zo kunnen inwoners zelf controleren hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun omgeving. Ook kunnen ze worden meegenomen in besluitvorming over maatregelen die de leefomgeving verbeteren.

In 2020 komen in de regio Zuidoost-Brabant vergelijkbare meetkasten zoals in Eindhoven. Daarmee gaat het regionale meetnetwerk ‘realtime’ stikstofdioxide, fijnstof en ozon meten. Dat gebeurt vooral in de stad, bij het vliegveld en op het platteland waar veel intensieve veehouderij is.

In het samenwerkingsverband werkt het RIVM samen met de gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), TNO, Universiteit Utrecht en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Het doel daarvan is het bevorderen van gezonde lucht voor stad en platteland.

Foto: Peter de Koning