Screeningsorganisaties en NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap) organiseren op verzoek van het RIVM regionale bijeenkomsten voor huisartsen en doktersassistenten om hen te informeren over de opzet en hun rol in het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Deze duo scholing, die in samenwerking met de WDH Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen) wordt georganiseerd, richt zich vooral op de praktische aspecten waar huisartsen mee te maken zullen krijgen. Voor de bijeenkomsten is voor zowel de huisartsen als voor de assistenten accreditatie aangevraagd. Zie voor meer informatie de website van de screeningsorganisatie in uw regio.