De rekenmethode beschrijft de uitgangspunten waarmee de externe-veiligheidsrisico’s van mijnbouwwerken en gastransportinrichtingen worden bepaald.

Deze rekenmethode is vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zal in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) worden opgenomen zodra mijnbouwwerken zijn aangewezen in de Revi Regeling externe veiligheid inrichtingen (Regeling externe veiligheid inrichtingen). Deze aanwijzing zal waarschijnlijk op 1 april 2015 plaatsvinden. Wij bevelen aan om de rekenmethode nu al te gebruiken bij het uitvoeren van een QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment) voor een mijnbouwwerk of een gastransportinrichting.