Vandaag publiceert het RIVM code van het rekenmodel voor prognose COVID-19 ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)- opnames. De code wordt gedeeld als onderdeel van een manuscript over dit rekenmodel. Het model dat de verwachte druk op de zorg door COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames weergaf, werd tussen maart 2020 en maart 2022 onder meer gebruikt om het Outbreak Management Team te informeren. 

Het manuscript geeft een toelichting op dit model. Tijdens de coronapandemie werd de structuur van het rekenmodel prognose COVID-19 ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opnames steeds uitgebreid, met bijvoorbeeld nieuwe datastromen. De bijgevoegde code van het rekenmodel prognose COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames is van de versie van 6 januari 2021, net voor de start van de vaccinaties.

Om met de code te kunnen rekenen, moeten gegevens worden ingevoerd.  Omdat de oorspronkelijke ingevoerde gegevens van opgenomen patiënten gevoelige informatie bevatten, zijn de patiënten vervangen door ‘neppatiënten’. Dit is gedaan door bijvoorbeeld het verwisselen van eigenschappen tussen patiënten. Hiermee beschermen we de privacy van patiënten. Maar het rekenen met de aangepaste (fictieve) gegevens geeft vergelijkbare resultaten als met de oorspronkelijke gegevens. Deze fictieve gegevens zijn bijgevoegd.  Het vervangen van de oorspronkelijke gegevens door fictieve data is intensief werk. Dit is nu gedaan voor het model van 6 januari 2021. Naast de code en fictieve  invoergegevens zijn ook de resultaten van de analyses toegevoegd op basis van de oorspronkelijke data. Hiermee kunnen de prognoses van het model COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames van de versie van 6 januari 2021  worden nagerekend.

Toetsing en evaluaties modelleerwerk RIVM

De RIVM modellen worden op verschillende manieren getoetst en geëvalueerd. Eén van deze manieren is dat modellen worden beschreven in een manuscript, zoals nu gebeurt bij dit model. Door publicatie van dit manuscript met code en fictieve data wordt het rekenmodel COVID-19  prognose ziekenhuis- en IC-opnames voorgelegd aan nationale- en internationale vakgenoten. Deze wetenschappers kunnen hiermee de modelberekeningen herhalen en daarmee controleren. Er is eerder COVID-19 modelleerwerk van het RIVM gepubliceerd. Bijvoorbeeld het model dat gebruikt is voor advies aan de Gezondheidsraad als onderlegger voor het bepalen van COVID-19 vaccinatie strategieën. Ook hier is de bijbehorende code voor het model gepubliceerd.  Daarnaast verscheen onlangs een manuscript voor vakgenoten over het model dat gebruikt is om de effectiviteit van de CoronaMelder app te meten met bijbehorende code.

Internationale wetenschappelijke audit

Het modelleerwerk van het RIVM voor advisering bij de COVID-19 pandemie is inmiddels geëvalueerd door een internationale auditcommissie van vakgenoten. Deze internationale auditcommissie deelt in september 2023 haar bevindingen over het totale COVID-19 modelleerwerk van het RIVM in een evaluatierapport.

Zie het rapport van een pre-corona internationale audit op het modelleerwerk van het RIVM.