De concept richtlijn ‘aanpak van excessief huilen bij zuigelingen’ voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) is voorlopig niet vastgesteld. Dat heeft de Richtlijnadviescommissie van het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid op 26 januari besloten. De concept JGZ-richtlijn wordt ingebracht in het onlangs gestarte traject voor de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn over excessief huilen bij zuigelingen.