Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe richtlijn Cervixcytologie van kracht. Deze richtlijn is van toepassing op het vernieuwde bevolkingsonderzoek en voor uitstrijkjes op indicatie.

Op 24 november jl. is de richtlijn tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht. De nieuwe richtlijn is gepubliceerd op http://www.oncoline.nl/cervixcytologie.