Jaarlijks geeft het RIVM een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)). Opvallend in 2013 was de mazelenepidemie die zich tot februari 2014 vooral in gebieden verspreidde waar weinig mensen zich laten vaccineren. Ook zijn er vaccinatieschema’s gewijzigd: de pneumokokkenvaccinatie ging van vier naar drie prikken en de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatie ging van drie naar twee prikken. De deelname aan het
RVP in Nederland blijft onverminderd hoog. Voor het behoud van dit effectieve en veilige vaccinatieprogramma blijft continue monitoring noodzakelijk.

Tussen mei 2013 en februari 2014 vond een grote epidemie van mazelen plaats, vooral in gebieden waar weinig mensen zich laten vaccineren. In totaal zijn 2640 personen met mazelen gemeld, van wie er 182 zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een patiënt is overleden.
In juni 2013 was er een kleine uitbraak van rodehond op een orthodox-gereformeerde school met een lage vaccinatiegraad. Er zijn 54 personen met rodehond gemeld. Dit was het grootste aantal sinds 2004-2005.

In 2013 zijn in Nederland geen meldingen gedaan van difterie, polio en tetanus. Na de grote epidemie in 2012 nam kinkhoest sterk af in 2013, maar in het eerste kwartaal van 2014 was er weer een lichte stijging te zien. Ook het aantal bofgevallen daalde ten opzichte van 2010-2012, een periode waarin bof veelvuldig onder studenten voorkwam. Het aantal meldingen van acute hepatitis B was in 2013 het laagst sinds 1976. Het aantal meningokokken C-ziekten is enorm gedaald sinds de introductie van de vaccinatie in 2002. Sinds de uitbreiding van het vaccin tegen pneumokokken met drie typen in 2011 is het aantal ziekten dat door die drie typen wordt veroorzaakt, gedaald.

Wijzigingen in vaccinatieschema

Het aantal prikken tegen pneumokokken in het vaccinatieschema is vanaf november 2013 met één prik verlaagd naar drie. Dit gebeurde op advies van de Gezondheidsraad omdat dit verminderde aantal evenveel bescherming biedt.
Sinds januari 2014 is de vaccinatie voor meisjes tegen het HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-virus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, teruggebracht naar twee prikken. De vaccinatie wordt aan alle twaalfjarige meisjes aangeboden. Als meisjes na hun vijftiende verjaardag met de vaccinatie starten, zijn nog wel drie prikken nodig.

Internationale ontwikkelingen

In 2013 zijn wereldwijd in acht landen patiënten met polio aangetroffen, waaronder in Syrië. Het poliovirus kwam sinds 1999 niet meer voor in Syrië. Sinds de oorlog is de vaccinatiegraad tegen polio fors gedaald. Om verspreiding van polio in Nederland te voorkomen worden Syrische vluchtelingen jonger dan vijf bij aankomst in een Nederlands asielzoekerscentrum gevaccineerd tegen polio. Verder zijn de routinematige controles in gebieden met een lage vaccinatiegraad geïntensiveerd en uitgebreid naar regio’s in Nederland waar vluchtelingen opgevangen worden.