Op 15 december 2011 is het Schmallenbergvirus onder Nederlandse lammeren aangetroffen. Het virus is vernoemd naar de Duitse plaats Schmallenberg, waar het virus in november onder runderen werd aangetroffen. Zowel koeien als schapen kunnen ziek worden van dit virus. Uit een eerste onderzoek van het RIVM, het Centraal Veterinair Instituut ( CVI Central Veterinary Institute (Central Veterinary Institute)) en de Gezondheidsdienst voor Dieren ( GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)) blijkt dat overdracht van dit virus naar de mens tot nu toe niet is aangetoond.

Het Schmallenbergvirus is een nieuw virus dat via insecten (knutten) wordt overgedragen van dier op dier. Het virus hoort bij een groep virussen waarvan sommige infecties kunnen veroorzaken bij mensen. Het schmallenbergvirus wordt in verband gebracht met aangeboren afwijkingen bij lammeren. Op dit moment is op basis van de beschikbare gegevens de kans op infectie van mensen met het Schmallenbergvirus buitengewoon gering. 
Het RIVM, het CVI Central Veterinary Institute (Central Veterinary Institute) en de GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren) houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Bij contact met dieren worden de gebruikelijke hygiënemaatregelen aangeraden.