Het RIVM doet een voorstel voor kwaliteitseisen van met PCB polychlorobiphenyls (polychlorobiphenyls) (polychloorbifenylen) verontreinigde bodem. Als de grond volgens de norm van voldoende kwaliteit is, is deze geschikt voor bijvoorbeeld de functie wonen of industrie. PCB’s zijn onbrandbare stoffen die sinds jaren ‘60 gebruikt zijn in olie en apparaten. Sinds jaren ‘80 is toepassing verboden en zijn er vervangers voor gekomen.

Tot nu toe waren de risicogrenswaarden van PCB polychlorobiphenyls (polychlorobiphenyls)’s in de bodem alleen gebaseerd op de directe giftigheid van deze stoffen voor mens of ecosystemen. Het is echter gebleken dat ophoping van PCB’s in de voedselketen een groter risico vormt dan directe giftigheid. Als ophoping in de voedselketen niet wordt meegenomen, wordt het risico onderschat. Daarom zijn de nieuw voorgestelde Maximale Waarden lager dan de oude.

Voor de beoordeling van hergebruik van grond wordt aan de hand van een standaardlijst gemeten welke vervuilende stoffen in de bodem zitten. In 2008 zijn PCB’s aan deze stoffenlijst toegevoegd. Hierdoor werd voor deze stoffen een beter onderbouwde kwaliteitseis nodig waarin de ophoping in de voedselketen is betrokken (de zogenoemde Maximale Waarden).