Het RIVM concludeert in een verkenning dat het haalbaar is om eind 2020 de 13 weken echo in onderzoekssetting in te voeren, als de voorbereiding zonder vertraging verloopt. In de Verkenning wordt geadviseerd de 13 wekenecho toegankelijk te maken voor alle zwangeren en hiervoor geen eigen bijdrage te vragen. Vandaag heeft de staatssecretaris van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de Verkenning 13 wekenecho aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het RIVM heeft de Verkenning 13 weken echo op verzoek van het ministerie van VWS uitgevoerd om te kijken wat er nodig is om een landelijk wetenschappelijk onderzoek te starten naar het invoeren van een echo rond de 13e week van de zwangerschap. In het huidige prenatale screeningsprogramma kunnen zwangere vrouwen die dit willen rond de 20 weken laten onderzoeken of hun kind lichamelijke afwijkingen heeft. Met een 13 wekenecho kan een deel van deze eventuele afwijkingen bij het ongeboren kind eerder worden ontdekt. In de Verkenning is samen met een projectgroep uitgezocht wat nodig is om zo’n wetenschappelijk onderzoek vorm te geven. Deze projectgroep bestond uit experts die de organisaties van beroepsgroepen, de Regionale Centra en het patiëntenperspectief vertegenwoordigen.

Er zijn veel inspanningen nodig voor het onderzoek kan starten. Zo zal gestart worden met het vaststellen van de onderzoeksvragen en onderzoeksopzet, de kwaliteitsstandaard en de informatiehuishouding. Verder moet gewerkt worden aan de kwaliteitsborging van de 13 wekenecho, aan opleiding en deskundigheidsbevordering, monitoring en evaluatie en communicatie en voorlichting.