RIVM hoofdgebouw

Onze planeet verandert snel. Om te kunnen begrijpen en voorspellen hoe ecosystemen reageren op deze veranderingen, moeten de ecologie en milieuwetenschappen een meer voorspellende wetenschap worden. Daar is een digitale infrastructuur voor nodig. NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) maakte vandaag bekend dat het voorstel om dit systeem te bouwen, LTER-LIFE is goedgekeurd. Het RIVM werkt in dit onderzoeksproject de komende 10 jaar samen met 4 andere instituten. 

Wat is LTER LIFE

LTER-LIFE is een consortium van 5 wetenschappelijke onderzoeksorganisaties, (NIOO nederlands instituut voor ecologie (nederlands instituut voor ecologie), UvA Universiteit van Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), RIVM, NIOZ, WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research)) dat de komende 10 jaar een digitale infrastructuur gaat bouwen. Hiermee worden langetermijngegevens, data en modellen over planten, dieren en het milieu uitwisselbaar en beschikbaar voor iedereen.  Ook worden methoden voor data-analyse, modellering en simulatie beschikbaar gemaakt. Zo kunnen op termijn digitale equivalenten van complete ecosystemen worden gebouwd. Een digitale tweeling dus.  

Begrijpen en voorstellen hoe ecosystemen reageren 

Dit zal ongekende mogelijkheden opleveren om te begrijpen en voorspellen hoe ecosystemen op klimaatscenario’s en of beleidsmaatregelen reageren, met grote wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact als resultaat. De Veluwe en de Wadden zijn de eerste gebieden. Een van de eerste vragen die LTER-LIFE oppakt is de gecombineerde impact van de stikstofdepositie, klimaatextremen en versnippering op biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen op de Veluwe. 

Klaar voor de vragen van morgen

Door bij te dragen aan LTER-LIFE wil het RIVM klaar zijn voor de vragen van morgen.  Dit project brengt data, modellen én mensen bij elkaar. Zo ontstaan nieuwe ideeën, vragen en antwoorden. Dat is cruciaal voor wetenschappelijk onderzoek met een maatschappelijke impact.   

De eerste resultaten

Het RIVM verwacht de eerste resultaten over een jaar of 3 voor de gebieden waar de aandacht nu naar uitgaat: de Veluwe en de Wadden.