Samenwerken om kennis en vaardigheden rond crisisbeheersing en fysieke veiligheid te versterken. Dat is wat het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV Instituut Fysieke veiligheid (Instituut Fysieke veiligheid)) beogen met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Op woensdag 9 september 2015 hebben directeuren Leo Zaal en Els van Schie hun handtekening gezet onder deze samenwerking.

De twee kennisinstituten vullen elkaar goed aan als het gaat om expertise op het gebied van fysieke veiligheid. “Het RIVM en IFV Instituut Fysieke veiligheid (Instituut Fysieke veiligheid) vinden elkaar in het doen van onderzoek en de kennis van de crisisbeheersing. De samenwerking biedt mogelijkheden om deze kennis beter toegankelijk te maken,”, zo legt Aukje Hassoldt, hoofd Centrum Veiligheid van het RIVM uit. Nu al werken de instituten veel samen. Zo verzorgt het RIVM verschillende onderdelen van IFV-opleidingen voor adviseur gevaarlijke stoffen en meetplanleider. Ook werken de instituten samen bij bijvoorbeeld het maken van het Handboek Stralingsincidenten. Het afgelopen jaar is de mindmap Chemische incidenten gezamenlijk ontwikkeld.

Leo Zaal, directeur van het IFV: “We zijn trots op wat we samen al bereikt hebben. We willen de samenwerking uitbreiden en de krachten nog meer bundelen. Dat doen we met deze overeenkomst.”

Bijdragen aan een veiliger samenleving

Het RIVM en IFV hebben beide als missie om bij te dragen aan een veiliger samenleving. Het RIVM doet onderzoek, geeft advies en is 24/7 paraat om mensen te beschermen tegen straling, CBRNe Chemical, biological, radiological, nuclear and enhanced explosives (Chemical, biological, radiological, nuclear and enhanced explosives)-dreiging en de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het IFV versterkt de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Het instituut ontwikkelt en deelt relevante kennis, heeft expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en adviseert de betrokken besturen.