RIVM hoofdgebouw

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Oekraïne houden de experts van het  RIVM de radiologische situatie in de gaten. Er zijn meldingen van verhoogde radioactiviteitsniveaus in het gebied rondom de beschadigde reactor in Tsjernobyl. Het RIVM houdt de situatie in de zogenaamde Chernobyl exclusion zone, een gebied van 30 kilometer rondom de in 1986 beschadigde reactor in Tsjernobyl, in de gaten. Dit gebied is sindsdien beperkt toegankelijk om de bevolking te beschermen tegen hoge stralingsniveaus. De informatie is momenteel echter niet onafhankelijk te controleren, en ook is de mogelijke oorzaak van de verhoogde waarden onduidelijk.

Onzekerheid

De experts van het RIVM hebben verschillende recente informatiebronnen geanalyseerd en zijn van mening dat de gegevens met de nodige voorzichtigheid moeten worden bekeken, aangezien gegevensmanipulatie of onjuiste overdracht van gegevens momenteel niet kan worden uitgesloten. Of de op internet beschikbare gegevens de werkelijke situatie ter plaatse weerspiegelen, is niet met zekerheid te zeggen. Tegelijkertijd bestaat nog steeds de mogelijkheid dat er daadwerkelijk verhoogde stralingsniveaus zijn gemeten.

Geen effect op Nederland

De IAEA International Atomic Energy Agency (International Atomic Energy Agency) meldde eerder dat er sprake was van een beperkte verhoging van het stralingsniveau. Om die reden zal als de verhoogde meetwaarden juist blijken te zijn, dit geen effect hebben op Nederland. In de eerste plaats omdat als het daadwerkelijk zo is dat er in Tsjernobyl radioactieve stofdeeltjes in de lucht zouden komen, deze niet op korte termijn Nederland bereiken, omdat de wind niet onze kant op waait. In de tweede plaats omdat de gerapporteerde verhoging van het stralingsniveau relatief klein is.

Internationale samenwerking

De experts van het RIVM staan ​​in nauw contact met (inter-)nationale partners, waaronder het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA International Atomic Energy Agency (International Atomic Energy Agency)) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stalingsbescherming (ANVS) en volgen de situatie op de voet. Radiologische metingen vanuit heel Europa worden door het RIVM gemonitord. Daarnaast beschikt het RIVM over een eigen meetnet (NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit (Nationaal Meetnet Radioactiviteit)) met ruim 160 meetpunten in Nederland waar radioactiviteit 24/7 wordt gemeten.

Nucleaire reactoren in Oekraïne

In Oekraïne zijn 15 nucleaire reactoren verdeeld over 4 kerncentrales operationeel, zie onderstaande figuur. Ook heeft de Oekraïne een aantal nucleaire onderzoeksfaciliteiten. Het RIVM houdt ook de berichtgeving met betrekking tot deze installaties in de gaten.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u actuele informatie over de Russische inval in Oekraïne.