Het RIVM gaat bijdragen aan het nieuwe Ruisdael Observatorium, dat het onderste deel van de atmosfeer – de troposfeer – nauwkeurig in beeld gaat brengen. Deze toponderzoeksfaciliteit, onder leiding van de TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft, gaat een landelijk dekkend meetnetwerk combineren met fijnmazige simulaties en berekeningen.

Op 12 april kreeg het consortium één van de tien certificaten voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikte het certificaat ter waarde van ruim 18 miljoen euro uit aan professor Herman Russchenberg, hoogleraar atmospheric remote sensing, directeur van het TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft Climate Institute en trekker van het Ruisdael Observatorium.

Het doel van het observatorium is een simulatie van de hele Nederlandse atmosfeer met een resolutie van 100 meter. Nederland kent op een relatief klein oppervlak vele verschillende soorten landschappen en weersomstandigheden. De huidige modellen werken met blokken van een kilometer groot, terwijl de meeste atmosferische verschijnselen zich op veel kleinere schaal afspelen.

De metingen en berekeningen leveren informatie op voor onder anderen het opstellen van lokaal toegespitste weersverwachtingen, klimaatonderzoek en het in beeld brengen van luchtkwaliteit.

RIVM meet luchtkwaliteit en ammoniakdepositie

Het RIVM draagt bij met een uitgebreide set aan luchtkwaliteitsmetingen op grondniveau. Deze metingen dragen bij aan luchtkwaliteitsonderzoek en klimaatonderzoek. Ook gaat het RIVM de depositie van ammoniak meten. Ammoniak wordt uit de atmosfeer verwijderd door contact met de bodem. De hoeveelheid is van belang om de stikstofbelasting van de natuur in beeld te brengen.

Het Ruisdael Observatorium is een samenwerkingsverband van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit, Wageningen University & Research, RIVM, TNO en TU Delft (penvoerder). Het RIVM is blij met het tot stand komen van deze uitgebreide faciliteit voor atmosfeeronderzoek.