fles in afvalbak

Het RIVM is sinds 7 december 2020 kennispartner van het International Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE). Dit platform stimuleert bedrijven en overheden om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. PACE is in 2018 opgericht door het World Economic Forum en is gevestigd in Den Haag. Nederland behoort internationaal tot de koplopers in kennis over de circulaire economie en het RIVM kan daar als kennispartner aan bijdragen.

PACE biedt het RIVM een kans om haar onderzoek op het gebied van circulaire economie in Nederland internationaal onder de aandacht te brengen. Waarbij de expertise van het RIVM is om te kijken hoe dit zo veilig, gezond en duurzaam mogelijk kan worden ingericht voor mensen en natuur. In samenwerking met de andere kennispartners komt er steeds meer inzicht in welke kansen en uitdagingen er zijn en hoe deze regionaal en wereldwijd van elkaar verschillen.

Circulaire economie
In een circulaire economie worden er minder producten en grondstoffen gebruikt. Dat kan door producten te vermijden en te verminderen. Daarnaast wordt gekeken of producten langer gebruikt kunnen worden voordat ze weggegooid worden. Bijvoorbeeld door langere garanties en reparaties. Tenslotte wordt gekeken of producten na het weggooien opnieuw gebruikt kunnen worden. Hiermee krijgen ze een tweede leven krijgen of zelfs nog meer levens.

PACE
PACE is een platform voor wereldleiders en betrokken organisaties om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. PACE organiseert projecten waarbij de opgedane kennis door bestuurders wordt gebruikt voor verdere besluitvorming en investeringen. Begin 2020 maakten 75 publieke, private en maatschappelijke organisaties deel uit van het platform. Er waren toen al meer dan 200 partners betrokken bij 18 belangrijke projecten wereldwijd. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven haalde PACE twee jaar terug naar Nederland. Het platform werd tijdens het World Economic Forum Annual meeting in 2018 gelanceerd om publiek-private actie te stimuleren. Sinds 2019 faciliteert het World Resources Institute de opschaling van PACE.

Van 1 februari tot en met 6 februari is de week van de circulaire economie.