In ons jaarverslag kijken we terug op onderzoek en projecten waar het RIVM in 2015 betrokken bij was. Dit betreft onder andere de veiligheid van injectienaalden, het onderzoek naar natuurlijke radioactiviteit in huizen, de lange griepepidemie van 2014-2015 en de introductie van de hielprik op Caribisch Nederland.

Ook besteden we in het jaarverslag aandacht aan de internationale samenwerking. Het RIVM heeft zich in 2015 gericht op het versterken van de samenwerking met Europese  landen en partnerorganisaties. 

Het jaarverslag is dit jaar gepubliceerd als online magazine. Makkelijk leesbaar en deelbaar, ook op tablet en telefoon. Bovendien is van iedere bijdrage direct een Engelse vertaling beschikbaar.  

Online communicatie is voor het RIVM het uitgangspunt. De website neemt daarin een centrale plaats in. In 2015 bezochten ruim 6,6 miljoen mensen de website van het RIVM. Dat is een stijging van 8 % ten opzicht van 2014. Het bezoekersaantal van de Engelstalige website steeg met 22% ten opzichte van 2014. De top 10 van meest bezochte onderwerpen wordt in het jaarverslag weergegeven.