De maatschappij draait voor een belangrijk deel op natuurlijk kapitaal. Zo produceert de bodem ons voedsel, leveren zon en wind energie en halen we drinkwater uit de ondergrond. Er is een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal beheren en benutten. Daarom lanceert het RIVM de nieuwe website Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK Atlas Natuurlijk kapitaal (Atlas Natuurlijk kapitaal)) om overheden, bedrijven en burgers te helpen om het natuurlijke kapitaal in Nederland beter te beheren en te benutten.

De Atlas Natuurlijk Kapitaal beschikt over meer dan 100 kaarten die in beeld brengen waar het natuurlijk kapitaal voorkomt. Om de gebruikers te helpen geeft de Atlas Natuurlijk Kapitaal praktijkvoorbeelden die laten zien hoe het beschikbare natuurlijk kapitaal beter gebruikt kan worden. Zo vind je er voorbeelden over natuurlijke ziekte- en plaagregulatie in de landbouw of om de regenwaterafvoer in de stad te verbeteren. De komende jaren zal de Atlas Natuurlijk Kapitaal samen met de gebruikers en kennisorganisaties verder ontwikkeld worden.

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is onderdeel van het uitvoeringsprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu én van de Nederlandse uitwerking van de Europese biodiversiteitsstrategie.