Een verbeterde versie van het computerprogramma ConsExpo is vanaf nu beschikbaar via de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu website. Experts van binnen en buiten Europa gebruiken het programma bij het schatten van blootstelling aan chemische stoffen via consumentenproducten als verf, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Het nieuwe ConsExpo Web is gelanceerd tijdens het jaarlijkse congres van de International Society of Exposure Science in de Jaarbeurs in Utrecht.

De blootstellingsberekeningen uit ConsExpo Web geven informatie die nodig is om de veiligheid van chemische stoffen in consumentenproducten te kunnen beoordelen. Met ConsExpo Web worden blootstellingschattingen voor de consument door overheden, instituten en bedrijven op een transparante en gestandaardiseerde manier uitgevoerd.

ConsExpo is vanaf 1993 ontwikkeld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ConsExpo Web is ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met de zusterinstituten ANSESFrench agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety (Frankrijk), BfRFederal Institute for Risk Assessment (Duitsland), FOPHFederal Office of Public Health (Zwitserland) en Health Canada.

Deze instituten blijven werken aan de verdere ontwikkeling van het instrument. In de toekomst kan ConExpo Web gemakkelijk uitgebreid worden met nieuwe mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een blootstellingsschatting voor een kortdurende blootstelling. Ook wordt gewerkt aan de actualisering van de factsheets met informatie over omstandigheden waaronder consumenten blootstaan aan chemische stoffen uit consumentenproducten. Deze informatie wordt gebruikt als basis voor de berekeningen in ConsExpo Web.

ConsExpo Web is vanaf nu beschikbaar via rivm.nl/consexpo. ConsExpo Web is, na registratie, gratis te gebruiken. Professionals die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rondom ConsExpo, kunnen zich aanmelden bij de hiervoor bestemde LinkedIn groep ‘Consumer Exposure and ConsExpo’.