De ontwikkelingen in de biotechnologie gaan razendsnel. Bij moderne biotechnologie wordt de genetische code (het DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)) van organismen met behulp van hedendaagse technieken aangepast. Iedereen die hierover meer wil weten kan vanaf nu terecht op de RIVM website www.biotechnologie.rivm.nl.

Bekijk de website over biotechnologie.

Het toepassingsbereik van biotechnologie is enorm – van voedingsstoffen, medische diagnostiek tot sensoren die vervuiling kunnen meten. Sinds 50 jaar kunnen we stukjes van deze DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-code vervangen en zo het genoom - dat is al het DNA van een organisme, zoals een plant, bacterie of dier - aanpassen. Zo kunnen we eigenschappen van zo'n organisme veranderen.

Bacterie die insuline produceert

Tegenwoordig kan het DNA van een bacterie zodanig aangepast worden dat deze insuline produceert. En kan het DNA van gewassen zodanig  aangepast worden zodat ze resistent zijn tegen insectenvraat, extra voedingsstoffen produceren of ongevoelig worden voor droogte. Ook kunnen onderzoekers ziekmakende fouten in het DNA van mensen opsporen en met nieuwe technieken kunnen die fouten hersteld worden

Het RIVM is betrokken bij het beoordelen van de veiligheid van genetisch gemodificeerde organismen ( GGO Genetisch Gemodificeerde Organismen (Genetisch Gemodificeerde Organismen)’s) en verleent de vergunningen voor het werken met GGO's. Door de kennis van en over de risicobeoordelingen en compleet inzicht in vergunningen heeft het RIVM goed zicht op de biotechnologieactiviteiten die in Nederland plaatsvinden.

Signalerende taak

Het RIVM heeft dan ook een belangrijke signalerende adviserende taak richting de verschillende ministeries. Uitgangspunt hierbij is een verantwoorde ontwikkeling en toepassing van moderne biotechnologische technieken. Hierbij heeft het RIVM oog voor zowel de kansen voor nieuwe toepassingen als aspecten rond gezondheid en veiligheid van mens en milieu.